افتتاح نمایشگاه یار مهربان/ فرهنگسرای ابن حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳