نشست رییس جهاددانشگاهی استان با مسوول سازمان بسیج علمی پژوهشی سپاه انصارالرضا (ع)

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۵
نام عکاس: آسیه خزیمه نژاد