کشف گونه گیاهی جدید به نام علمی « فیلیپانش پویانی»

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی،  محسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی امروز، ۱۸ فروردین در نشست خبری از کشف گونه گیاهی جدید به نام فیلیپانش پویانی(Phelipanche pouyanii ) خبر داد.

وی افزود : محل جمع آوری نمونه این گیاه در جنوب شهرستان بیرجند ارتفاعات باقران، بند امیر شاه بوده است.

پویان بیان کرد: این نمونه پس از جمع آوری با شماره ۴۴۷۴۶ در هرباریوم دانشگاه فردوسی ثبت و پس از طی مراحل قانونی توسط اساتید گروه زیست شناسی و دانشکده علوم گیاهی مورد تایید و ثبت جهانی شد.