دوره آموزشی ارتباطات سازمانی برگزار شد

۲۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۹۴۴۳ آموزشی
تعداد بازدید:۱۱۴
دوره آموزشی ارتباطات سازمانی به همت معاونت آمزوشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد
دوره آموزشی ارتباطات سازمانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، دوره آموزشی ارتباطات سازمانی به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

 این دوره  برای 30 نفر از کارکنان دولت با هدف استفاده از فراگیری روشها ، الگوها و راهکارهای برقراری ارتباط با دیگر سازمانها و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و موثری داشته باشند.

کلید واژه ها: ارتباط سازمانیمعاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی


نظر شما :