خاتمه طرح نوآورانه "فرمولاسیون و تولید آفتکش گیاهی سنک عناب"

۲۲ تیر ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۸ کد : ۴۵۹۶۵ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۱۰
سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح پژوهشی "فرمولاسیون و تولید آفتکش گیاهی سنک عناب" با همکاری مشترک گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک خراسان جنوبی و پژوهشکده گیاهان دارویی انجام شد.
خاتمه طرح نوآورانه "فرمولاسیون و تولید آفتکش گیاهی سنک عناب"

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ، مهدی ابراهیمی،  سرپرست جهاد دانشگاهی استان و مجری طرح پژوهشی "فرمولاسیون و تولید آفتکش گیاهی سنک عناب" گفت: این طرح پژوهشی با همکاری مشترک گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک خراسان جنوبی و پژوهشکده گیاهان دارویی انجام شد.

وی، هدف از اجرای این طرح نوآورانه را دستیابی به فرمولاسیون یک آفتکش گیاه پایه برای کنترل آفت سنک عناب در استان خراسان جنوبی عنوان کرد.

سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه سنک عناب یکی از مهمترین آفات عناب در استان خراسان جنوبی است که منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی این محصول استراتژیک در سال های اخیر شده است، افزود:  فرمولاسیون بدست آمده در این طرح منجر به کنترل بیش از 98 درصدی این افت در شرایط آزمایشگاهی شده است و انجام مطالعات تکمیلی می تواند آنرا به یک فرمولاسیون تجاری تبدیل کند.

دکتر مهدی ابراهیمی از واحد خراسان جنوبی و دکتر داراب یزدانی از پژوهشکده گیاهان دارویی مجریان این طرح پژوهشی بوده اند و این طرح پژوهشی با همکاری دکتر سعید مودی، دکتر فرزانه نباتی، مهندس محسن پویان، دکتر سمیه الوانی و مهندس فرزانه جوکار شوریجه اجرا شده است.

text to speech icon