به صورت مجازی؛

دوره آموزشی ICDL برای کارکنان شرکت نفت برگزار شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰ کد : ۱۷۴۲۸ آموزشی
تعداد بازدید:۲۸۷
دوره آموزشیICDL  به صورت مجازی برای کارکنان شرکت نفت برگزار شد.
دوره آموزشی ICDL برای کارکنان شرکت نفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، دوره های هفت مهارتICDL  برای 90 نفر از کارکنان شرکت نفت به صورت مجازی با سرفصل های مفهوم تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعاتو ... برگزار شد.

کلید واژه ها: دوره آموزشی آنلاین معاونت آموزشی جهاددانشگاهی جهاددانشگاهی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی شرکت نفت