جستجو :

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ و با حضور جناب آقای علیرضا مهرجردی تنها نماینده مایکروسافت در ایران برگزار گردید.