درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری با جهاد دانشگاهی
 • در صورت تمایل به همکاری با جهاد دانشگاهی لطفا فرم ذیل را تکمیل و رزومه خود را ارسال فرمایید. ثبت این فرم به معنی موافقت با استخدام یا همکاری شما با جهاددانشگاهی نبوده و هیچ تعهدی در این خصوص برای جهاددانشگاهی ایجاد نمی کند. بلکه جهاد دانشگاهی با دریافت اطلاعات متقاضیان محترم، در صورت نیاز به همکاری در زمینه های مختلف در آینده مشخصات متقاضیان را بررسی و در صورت احراز مشخصات و صلاحیت لازم، نیاز های خود را از بین ایشان تامین خواهد نمود. لطفا هرگونه تخصص، تجربه کاری، دوره آموزشی و زمینه های همکاری با جهاد دانشگاهی را در رزومه خود مطرح فرمایید. با تشکر
  0
 • مشخصات فردی و تحصیلی:
  1
 • نام*
  2
 • 3
 • نام خانوادگی*
  4
 • آخرین مقطع تحصیلی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • شماره موبایل*
  7
 • بارگذاری مدارک :
  8
 • ارسال رزومه*فایل های خود را ارسال کنید ارسال
   9